Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler
Hizmetler

Hizmetler

  • Menü hazırlanması
  • Finansal alt yapı çalışması
  • Personel eğitimi
  • Mutfak,işletme ve hesap denetim alt sisteminin hazırlanması
  • İşletme felsefesinin personelle ilişkilendirilmesi çalışmaları

Tüm eğitimlerimiz piyasanın en iyi profesyonelleri tarafından verilmekte olup teorik ve pratik olarak iki aşamalı gerçekleşmektedir.